Nový kurz na vodičské oprávnenie ,,B“

mar 4, 2021 Novinky

Nový kurz na vodičské oprávnenie B otvárame 06.04.2023 o 15:00h.
Teória bude prebiehať prezenčnou formou.
Uzávierka prihlášok do 04.04.2023 do 12h00.