Detské dopravné ihrisko

Dopravné ihrisko vo vlastných priestoroch autoškoly SAŠA v Partizánskom

Samostatný areál DDI tvoria asfaltové cestičky lemované vsadenými obrubníkmi a vodorovné a zvislé  dopravné značenie so svetelnou signalizáciou.

Okolitá zeleň a množstvo trávnatých plôch príjemne spestrujú a vhodne dotvárajú prostredie.

Našim hlavným cieľom je znížiť nehodovosť detí na cestách, preto sa im snažíme vštepovať základné pravidlá a princípy bezpečnosti v cestnej premávke.
Teoretickú výučbu a praktický výcvik (vykonávaný po celom areáli DDI) zabezpečujú naši inštruktori s odborným a pedagogickým vzdelaním.

MÁME K DISPOZÍCII:

  • kolobežky
  • vodorovné dopravné značenia
  • riadnu svetelnú signalizáciu
  • dve učebne s úplným vybavením na výučbu teórie dopravnej výchovy detí a žiakov, s použitím rôznych moderných učebných pomôcok
  • oddelené sociálne zariadenia sú samozrejmosťou

Kontaktujte nás pre viac informácií