Školenia vodičov referentských vozidiel

Ponúkame aj preškolenie vodičov referentských vozidiel.

Preškolenie sa týka zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Na požiadanie aj preškolenie z predpisov BOZP.