Kurz pravidelného výcviku vodičov

Pravidelný výcvik vodičov je potrebné absolvovať každých 5 rokov.

Rozsah hodín: 35 hodín

Cena kurzu: viď cenník

Prihlásiť sa môžete cez online prihlášku vpravo, prípadne
na tč. 0917 109 105. Tešíme sa na Vás.

Počet miest na kurzoch je limitovaný, využite možnosť prihlásiť sa už dnes.


Prihláška na pravidelný výcvik vodičov