Nákladná doprava

Vykonávame vnútroštátnu aj zahraničnú prepravu
vozidlami do celkovej hmotnosti 12 ton alebo 40 ton.