úvod o nás inzercia galéria kontakt autoškola Topoľčany facebook
prečo práve
autoškola
SAŠA
VÝHODNÉ
CENY
možnosť úhrady na splátky bez navýšenia
AUDI A1 Sportback nové vozidlo AUDI A1 Sportback pre praktický výcvik skupiny B
moderná učebňa nová klimatizovaná učebňa s najmodernejšou technikou pre teoretickú výučbu
vlastný trenažér vlastný trenažér a schválené moderné autocvičisko s rozlohou 3213 m
2
praktická výučba vlastná učebňa praktickej výučby (modely motorov, všetkých sústav, prevodovky a spojky)
Kurzy 1. pomoci vlastné akreditačné stredisko pre výučbu Kurzov 1. pomoci schválené Ministrerstvom zdravotnictva SR
- Všetky kurzy otvárame priebežne. Informujte sa pre najbližší dátum začatia kurzu.
- Žiadosť (obsahujúcu už lekárske potvrdenie) a prihlášku dostanete u nás v autoškole.

- Na stiahnutie:

PRIHLÁŠKA

Žiadosť (1. strana):
Lekárske potvrdenie (2. strana):

poznámka: Žiadosť treba vytlačiť obojstranne / Čestné prehlásenie (2.str) nevypisovať!

CENNÍK


Ceny v EUR s DHP

AM

motocykel 350 €
do 50 cm 3 , od 15 rokov

A1

motocykel 350 €
do 125 cm 3 , od 16 rokov

A2

motocykel 450 €
do 35kW, od 18 rokov

A

motocykel 499 €
od 24 rokov

C1
C  

nákladný automobil 890 €
C1 od 18 r., C od 21 r.

D1,D

 

autobus (cena dohodou - učebné pomôcky) 790 € (RC/D)

1.380 € (RB/D)

1.590 € (RB/ C+D)

D1 od 21 r., D od 24 r.

T

traktor 350 €
od 17 rokov

BE

B + prívesný vozík 350 €
od 18 rokov

C1E
CE

prívesy za nákl. automobil 450 €
C1E 18 r., CE od 21 r.

B
AM
A1
A2
A
C
CE
D

Kondičné a doplnkové jazdy (1 hod / 45 min.) 15 €
10 €
10 €
15 €
15 €
20 €
20 €
20 €

B96

B+vozík nad 750kg, celková jazdná súprava nesmie presiahnuť 4250kg. 120 €

190 €

skúška len z jazdy Kurz na zákl. Osvedčenia

KKV

KKV pravidelný výcvik 145 €
rozsah 35 hodín

KKV

KKV základný výcvik 600 €
rozsah 140 hodín

B

Doškoľovací kurz B 290 €

C
 

Doškoľovací kurz C 390 €

B ind.

Individuálny kurz B 690 €

B
 

osobný automobil 550 €